0

Trong phần giải đáp này mình sẽ chỉ các bạn cách tạo database trên hosting Direct admin giao diện mới. Đối với giao diện cũ thì các bạn cũng làm tương tủ, chỉ là cách hiện thị các mục nó hơi khác một xíu.

Bước 1: Vào phần quản lý Database MySQL.

Bước 2: Click vào Create Database để tạo mới một database.

 

Bước 3: Nhập tên database, tên user và mật khẩu của user. Hãy ghi nhớ ba thông tin này lại nhé, bởi bạn sẽ cần để cấu hình cài đặt WordPress.

Trên là ba bước đơn giản để tạo database trong Direct Admin giao diện mới.

Changed status to publish
Add a Comment